یک نویسنده و ادیب مشهور ترکیه‌ای تأکید کرد، دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در همراهی با موج تغییرات جامعه ترکیه شکست خورده است.
" الیف شفق " در مقاله ای در سایت روزنامه انگلیسی " گاردین " نوشت: به همان اندازه که تابستان سال جاری برای ترکیه با دشواری همراه بود، فصل پاییز با امید تازه ای آغاز شد؛ امیدی که از مدت ها پیش انتظار آن می رفت که با " اصلاحات دمکراتیک " وعده داده شده در کنفرانس خبری اخیر همراه شود. شفق افزود: این مجموعه اصلاحات وعده داده شده که از آن به عنوان تقویت کننده دمکراسی یاد می شد با این نامگذاری، چنین القا می کرد که در آن امتیازاتی برای همه طیف های دینی، نژادی و سیاسی ترکیه وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بود که اقشار مختلف مردم ترکیه با امید اینکه در این اصلاحات بهره ای دارند گرد آن جمع شدند. نویسندگان و روزنامه نگاران پس از سالیان دراز محدودیت و تعقیب قضایی امیدوار بودند تا از آزادی بیشتری برخوردار شوند. اقلیت مذهبی علوی ترکیه نیز خواستار دستیابی به برابری در حقوق و آزادی برگزاری مراسم دینی شان بودند. دانشگاهیان امیدوار بودند تا علم و آزادی اندیشه در مراکز دانشگاهی شکوفا شود و همه گروهها به دستیابی به حق تظاهرات مسالمت جویانه دل بسته بودند. کردها نیز انتظار داشتند گام های فوری در زمینه روند صلح با آنها برداشته شود. این نویسنده ترک می افزاید: اما زمانی که این " هدیه " در ملأ عام قرار گرفت بسیاری از شهروندان ترکیه ای، دچار سرخوردگی شد و بی درنگ این افراد از سوی طرفداران دولت اردوغان به ناسپاسی و قدرنشناسی متهم شدند. شفق در پایان تأکید می کند: در واقع هنوز هم در ترکیه دولتی روی کار است که خود را سرپرست و قیم شهروندانی می داند که آنها را کودک می انگارد.