مردم شهر صعده یمن با برگزاری تظاهرات در خیابان‌ها مداخله امریکا و رژیم اسرائیل در آن کشور را محکوم کرده‌انند.
معترضان روز جمعه (۱۲ مهر، ۴ اکتبر) تظاهرات گسترده‌ای علیه مداخله‌های واشنگتن و رژیم تل آویو در امور داخلی یمن برگزار کرداند. همچنین، این گروه از معترضان خشم خود را از حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در یمن ابراز داشتند. این در حالی است که امریکا به دلیل افزایش حملات هواپیماهای بدون سرنشین در یمن مورد انتقاد شدید است و مردم این کشور تا کنون تظاهرات بسیاری را در محکومیت نقض حاکمیت ملی خود برگزار کرده‌اند. واشنگتن می‌گوید شبه‌نظامیان هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین هستند، اما گزارش شاهدان و آمارهای ارائه شده گویای آن است که غیرنظامیان قربانیان اصلی این حملات را تشکیل می‌دهند. در تظاهرات روز جمعه، معترضان شعارهایی را علیه دولت یمن سر دادند. معترضان فریاد می‌زدند: «مردم سرنگونی رژیم را خواستار هستند.» مردم یمن از آغاز انقلاب این کشور در اوایل سال ۲۰۱۱ همواره علیه رژیم این کشور تظاهرات کرده‌اند. علی عبدالله صالح، حاکم خودکامه یمن، بر اساس طرح انتقال قدرت که از حمایت امریکا و عربستان سعودی برخوردار بود، حکومت را به عبده منصور هادی، معاون اول خود واگذار کرد. بر اساس این طرح، علی عبدالله صالح و وابستگان نزدیک او از مصونیت قضایی برخوردار شدند.