یکی از مسئولان بلندپایه حزب حاکم بر تونس گفت: ائتلاف حاکم با طرح استعفای دولت پس از گفت وگو با مخالفان که هفته جاری به منظور توافق درباره دولت جدید آغاز شد، موافقت کرده است.
لطفی زیتون از مسئولان بلندپایه حزب النهضه(حاکم بر تونس) اظهار داشت: مزبور سه هفته به طول خواهد انجامید تا دولت انتقالی بتواند کشور را به سمت انتخابات جدید هدایت نماید هدف گفت وگوی مستقیم میان ائتلاف حاکم و مخالفان لائیک، پایان دادن به بحران سیاسی در تونس است که شعله انتفاضه آن در بیش از دو سال و نیم قبل باعثسرنگونی زین العابدین بن علی رییس جمهور سابق تونس شد و اکنون برای حفظ دموکراسی نوپای خود می جنگد. زیتون ادامه داد: راشد الغنوشی رهبر حزب حاکم اسلام‌گرای " النهضه "، طرح اتحادیه کار تونس را به منظور تلاش برای برون رفت کشور از بحران سیاسی و اقتصادی پذیرفت. در همین حال یک مسؤول نزدیک به طرف های حاضر در مذاکرات گفت: حزب النهضه با طرح اتحادیه کار که دارای نفوذ زیادی در کشور است، موافقت کرد و این مواضع به طور رسمی در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد شد.