مدیر شبکه " العربیه " عربستان مواضع رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران را نگران کننده دانست.
" عبدالرحمن الراشد " در مطلبی تحت عنوان " آیا این اوبامایی دیگر است "، در روزنامه فرامنطقه ای " الشرق الاوسط " نوشت: بخش نگران کننده در سخنرانی و سیاست اوباما، موضع وی در قبال ایران است. وی افزود: به نظر می رسد که اوباما پیام های جدید را از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درقالب یک شخصیت دوستدار صلح دریافت کرده است. عبدالرحمن الراشد با بیان اینکه ایران در برهه گذشته در حال بازی با " زمان " بوده، مدعی شد: " ایران فقط نیاز به رسیدن به مرحله ای دارد که بتواند سلاح هسته ای تولید کند و پس از آن بازی تمام می شود.. آن ها می خواهند به لحظه ای برسند که اعلام کنند که کشوری هسته‌ای با قدرت نظامی هستند که بعد از آن، امکان حمله به تاسیسات آن ها یا هرگونه حمله ای به نظام ایران حتی درصورت اقدام به جنگ یا تهدید همسایگان خود یا کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت. " الراشد ادعا کرد: " درصورتیکه اوباما در برابر روحانی و سخنان شیرین وی، به ایرانی ها زمان بدهد و یا از آن ها قول بگیرد که از سلاح های هسته ای خود استفاده نکنند، اشتباه غیرقابل جبران را مرتکب خواهد شد. "