رسانه های پاکستان اعلام کردند که در نیم مایلی ساحل جنوبی این کشور ، جزیره ای کوچک سر از آب بر آورده است. حرکت نیرومند زمین موجب شد سطح بستر دریا بالا بیاید و جزیره کوچکی ایجاد شود. تلویزیون های خبری پاکستان هم تصاویر جزیره سنگی را که در نزدیکی ساحل جنوبی کشور بیرون آمده است، نشان دادند. مرکز لرزه نگاری آمریکا می گوید این زمین لرزه که ۷ و ۸ دهم درجه ریشتر قدرت داشت، در حدود ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی دلبندان دراستان بلوچستان، که با ایران وافغانستان هم مرزاست، روی داد.