مدیر مرکز پژوهش های منطقه ای و راهبردی " الشرق " مصر تأکید کرد، ایران هدف اصلی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.
" مصطفی اللباد " گفت: باراک اوباما در سازمان ملل ۲۶ بار از ایران یاد کرد، درحالیکه از کره شمالی و عراق فقط یک بار نام برد؛ این امر بیانگر آن است که هدف اصلی سخنان وی ایران بود. سایت " الوفد " مصر به نقل اللباد نوشت: دولت اوباما برنامه ای واقعی در منطقه ندارد و با بحرانهای منطقه به صورت مقطعی برخورد می کند. وی افزود: ناتوانی دولت آمریکا در اتخاذ تصمیمی آشکار در قبال سوریه، ایران و یا رژیم " اسرائیل "، بیانگر آن است که اوباما در بهترین وضعیت خود قرار ندارد. اللباد تأکید کرد: کاخ سفید عقیده دارد که همکاری ایران آبروی آمریکا را در منطقه حفظ می کند. این پژوهشگر مصری خاطرنشان کرد: لغو دیدار احتمالی آمریکا و ایران به دلیل مخالفت تهران صورت گرفت و نه تردید واشنگتن؛ حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دنبال گشودن صفحه ای جدید در روابط با آمریکا است ولی نمی خواهد که شتابزده عمل کند.