منابع مصری از بازداشت یک رهبر جماعت اخوان المسلمین و فرار یک نفر دیگر در الشرقیه خبر دادند. به گزارش  پایگاه الیوم السابع، نیروهای امنیتی مصر در الشرقیه مهندس «عبدالمعز مصطفی» یکی از رهبران اخوان المسلمین در ابو حماد را بازداشت کرده و منزل مهندس «حامد شعبان» را بازرسی کردند اما وی در منزلش نبود. نیروهای امنیتی مصر از صبح امروز در الشرقیه بازداشت رهبران اخوان را آغاز کرده‌اند./