پارلمان کامبوج در حالی هون سن نخست وزیر این کشور را برای یک دوره ۵ ساله دیگر انتخاب کرد که تنش های سیاسی بر سر نتایج انتخابات این کشور همچنان ادامه دارد. به گزارش  الجزیره؛ مخالفان دولت کامبوج ضمن زیر سئوال بردن نتایج انتخابات سراسری این کشور خواستار انجام تحقیقات مستقل در این خصوص شده اند. انتخاب مجدد هون سن توسط پارلمان کامبوج به عنوان نخست وزیر در حالی است که تظاهرات اعتراض آمیز در این کشور برگزار شده و مخالفان نشست پارلمان ملی را تحریم کرده بودند. مخالفان دولت کامبوج بر این باورند که هون سن و طرفداران وی در انتخابات جولای تخلفات گسترده ای را انجام داده اند. حزب مخالف نجات ملی کامبوج حاضر به شرکت در نشست روز گذشته پارلمان این کشور نشده است. این حزب اعلام کرده است که نظام پادشاهی در کامبوج در حال تبدیل به دیکتاتوری است. پادشاه کامبوج از هون سن خواسته است تا دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. همه 68 نماینده پارلمان کامبوج از حزب حاکم از نخست وزیری هون سن برای 5 سال دیگر حمایت کرده اند. مخالفان دولت کامبوج نشست روز گذشته پارلمان این کشور را تک حزبی و فاقد وجاهت قانونی ارزیابی کرده اند. بر اساس نتایج رسمی اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات کامبوج حزب حاکم این کشور در انتخابات جولای 68 کرسی و حزب مخالف 55 کرسی پارلمان را به دست آورده اند./