معاون ستادکل نیروهای مسلح ایران گفت: توطئه نظامی آمریکا ضد سوریه فقط کم‌رنگ شده است.
" سردار سیدمسعود جزایری "، با اشاره به شکست گفتمانی آمریکا در متحد کردن کشورهای اروپایی برای حمله به سوریه، اظهار داشت: آمریکا مطمئن شده است که اگر به سوریه حمله کند، با مقابله به مثل سنگین‌تری مواجه خواهد شد. سردار جزایری گفت: توطئه نظامی آمریکا ضد سوریه فقط کم‌رنگ شده و متحدان و دوستان سوریه فریب حیله‌های کاخ سفید را نخواهند خورد؛ اکنون آمریکا رویکرد خود در منطقه را تغییر داده، اما این تغییر رویکرد به‌معنای دلسوز بودن آمریکا برای ملت سوریه نخواهد بود. معاون ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پاشنه آشیل آمریکا در منطقه رژیم صهیونیستی است و آمریکا در حال حاضر درحال برآورد وضعیت جاری منطقه است که اگر حمله کند چه هزینه‌هایی ممکن است برای او و متحدانش به‌همراه داشته باشد.