صلاح عضو مجلس قانون گذاری فلسطین روز سه شنبه تصریح کرد: کابینه جدید رژیم اشغالگر افراطی ترین کابینه تاریخ این رژیم است و بسیار علاقه مند است که نشان دهد می تواند گروه های مقاومت در باریکه غزه را سرکوب و ریشه کن کند.

صلاح خواستار جدّی تلقی کردن تهدیدهای رژیم صهیونیستی شد و گفت: رژیم صهیونیستی هواپیماهای جاسوسی خود را به اردن می فرستد تا این هواپیماها اطلاعاتی را از سوریه جمع آوری کنند و تهدیدهای این رژِیم مبنی بر حمله به باریکه غزه چه برای سرپوش گذاشتن روی دخالت خود در سوریه باشد یا ناشی از ماهیت تجاوزکارانه اش، باید جدی تلقی شود.

وی اظهار داشت: شلیک موشک از شبه جزیره سیناء به سوی رژیم اسرائیل باعثنگرانی مقامات این رژیم شده است و فرماندهان ارتش اسرائیل هم اکنون این مساله را بررسی می کنند.

عضو مجلس قانونگذاری فلسطین تصریح کرد: حمله موشکی به رژیم صهیونیستی از منطقه سینا باعثمواجه شدن مصر با وضعیت بغرنجی خواهد شد زیرا برای حفاظت از مرزهای خود با این رژیم تحت فشار قرار خواهد گرفت و اگر به حفاظت از مرزهایش نپردازد، با تهدیدهای صهیونیست ها مواجه خواهد شد.

وی افزود: باید درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه نگران بود ولی نباید از این نکته غفلت کرد که دشمن صهیونیستی متوسل به حیله " تهدید " برای گرفتن امتیازات سیاسی نیز می شود.

صلاح گفت: رژیم صهیونیستی برای رساندن پیام " لزوم پایبندی گروه های فلسطینی به آتش بس "، اعمال فشار بر مصر و منحرف کردن افکار عمومی از قرارداد تسلیحاتی جدید خود با آمریکا، احتمالاً تهدید حمله به غزه را عملی کند لذا باید این تهدید را جدی تلقی کرد.

وی افزود: مصر می تواند نقش مهمی در وضعیت باریکه غزه ایفاء کند و تأثیر زیادی در دشمن صهیونیستی بگذارد زیرا رژیم صهیونیستی تحولات مصر را پیگیری می کند و نمی خواهد که مشکلاتی را برای مصر ایجاد کند.

صلاح سیاست کنونی نظام مصر درقبال قضیه فلسطین را مشابه سیاست حسنی مبارک توصیف کرد و گفت: آمریکا و اسرائیل نظام مصر را بارها خواهند آزمود تا ببینند که آیا نظام کنونی مصر مانند نظام حسنی مبارک به توافقنامه ها پایبند است یا نه و دیدگاهش درباره فلسطین چگونه است.

وی افزود: فلسطینی ها امید دارند که نظام کنونی مصر فقط نقش میانجی را ایفاء نکند بلکه شریک آلام آنها باشد و بیش از پیش برای تأمین حقوق فلسطینی ها تلاش کند.