حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به منظور شرکت در شصت و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و ارائه یک سخنرانی در مقابل رهبران جهان، وارد نیویورک شده‌اند.
وی در مصاحبه با خبرنگاران در فرودگاه جان اف کندی، در بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی گفت: «با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده برای این سفر، من سه سخنرانی خواهم داشت. اولین آن در مجمع عمومی سازمان ملل است. سخنرانی دوم من، در کنفرانس خلع سلاح خواهد بود و آخرین آن در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد برگزار می‌شود.» وی افزود که او قصد دارد موضع ایران در مورد مسایل بین‌الملل را در سازمان ملل به طور تفصیل شرح دهد. رئیس جمهوری ایران، همچنین خاطرنشان کرد که او تصمیم گرفته است که از حق ملت ایران دفاع کند. روحانی در جلسه افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۴ سپتامبر شرکت می‌کند. رئیس جمهوری ایران سخنرانی خود را بعد از افتتاحیه ارائه خواهد داد. روحانی در ۲۵ سپتامبر قرار است در کنفرانس خلع سلاح، که رئیس فعلی آن جنبش عدم تعهد است، سخنرانی کند. او همچنین برای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد، سخنرانی خواهد کرد. این جنبش، یک سازمان بین‌المللی با ۱۲۰ عضو است. حدود دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، عضو جنبش عدم تعهد هستند. علاوه بر این، رئیس جمهوری ایران، قرار است مذاکرات و گفتگوهایی با رهبران جهان، دانشمندان امریکایی، رهبران مسلمان جهان و یک گروه از مهاجران ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی دیدار کند.