مخالفان دولت سوریه در داخل این کشور، از طرح ایران به عنوان " زمینه‌ساز برگزاری نشست ژنو ۲ " استقبال کردند.
"کمیته هماهنگی مخالفان سوری" که اصلی ترین تشکل مخالفان دولت سوریه در داخل این کشور را تشکیل می دهد، نقش ایران در حل بحران سوریه را "مسالمت جویانه" دانست. استقبال مخالفان سوری در داخل کشور از طرح ایران برای حل بحران سوریه، درحالی صورت می گیرد که درگیری ها در همه محورها تشدید شده و در این شرایط طرح های سیاسی برای حل بحران این کشور، با اقبال بیشتری مواجه شده و طرح ایران نیز از این اقبال بی نصیب نبوده است. "صفوان عکاش" عضو دفتر اجرایی کمیته هماهنگی مخالفان سوری روز یک شنبه  گفت: با توجه به این که طرح ایران راه را برای برگزاری نشست ژنو 2 هموار می کند، از این طرح استقبال می کنیم. ما خواهان شکل گیری دولتی در سوریه هستیم که از اختیارات کامل برخوردار باشد. وی خاطر نشان کرد: در مرحله انتقال به دموکراسی، اساسی ترین مساله، اعطای اختیارات به دولت انتقالی است. در این میان، احزاب و جریان های سیاسی نیز در نشستی مشترک، به بررسی طرح ایران برای برون رفت سوریه از بحران پرداختند و این طرح را در فاصله ای یکسان از همه گروه ها ارزیابی؛ و از آن تمجید کردند. ناظران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران  با تلاش های گسترده سیاسی، در آستانه خارج کردن پرونده سوریه از دست آمریکا و هم پیمانان این کشور است و به این ترتیب، زمینه شکل گیری نظام جهانی جدیدی به دور از سلطه آمریکا و غرب فراهم شده است.