چین در حالیکه سازمان منع اشاعه هسته‌ای مشغول بررسی گزارش تسلیحاتی سوریه است اعلان کرد که خواهان دستیابی به راه‌حل سیاسی برای بحران کنونی سوریه است. به گزارش  پرس‌تی‌وی‌؛ وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، روزجمعه اعلام کرد که پکن از "آغاز سریع فرآیند" نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه حمایت می‌کند. وی در ادامه افزود: "ما معتقد هستیم که راه‌حل سیاسی تنها روش درست برای برون رفت از بحران سوریه است." روسیه و آمریکا در 14 سپتامبر توافق کردند که زرادخانه شیمیایی سوریه تا اواسط سال 2014 نابود شود. سوریه این پیشنهاد را که در ابتدا توسط روسیه و برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا به این کشور ارائه شده بود را پذیرفت. سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی روز جمعه اعلام کرد که "گزارش اولیه" سوریه را درباره برنامه های هسته‌ای این کشور دریافت کرده است./