وزارت خارجه فرانسه ایران را به دلیل دست داشتن در درگیری های داخلی سوریه برای ایفای نقش میانجی مناسب ندانست. به گزارش  پایگاه الشرق الاوسط؛ فیلیپ لالیو سخنگوی رسمی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: پاریس معتقد است ایران به صورت گسترده ای از نظام حاکم در این کشور حمایت می کند، بنابراین چگونه می توان انتظار داشت تهران در این میان نقش میانجی گر بی طرف را ایفا کند؟. لالیو که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت افزود: ما همگی خوب می دانیم تهران در کنار نظام سوریه در بحران درگیر است، البته نه تنها از نظر سیاسی از دمشق تهران حمایت می کند بلکه از نظر نظامی هم حمایت می کند و خود مقامات ایرانی نیز در این خصوص به مساله حمایت نظامی اذعان کرده اند. وی در ادامه افزود: از این رو نمی دانم کشوری که در بحران سوریه در کنار نظام حاکم است چگونه می خواهد نقش بی طرف و میانجیگر را در این زمینه ایفا کند. سخنگوی رسمی وزارت خارجه فرانسه افزود: براساس تعریفی که ما از میانجیگر می شناسیم این است که میانجیگر فردی است که در یک منازعه و اختلاف باید بین دو طرف واقعا بی طرف باشد. وی در پایان افزود: کشورهایی که نتایج کنفرانس ژنو یک را به رسمیت نمی شناسند نمی توانند در این مساله نقشی برای خود متصور باشند./