دبیر کل حزب الوفاق بحرین طی سخنان خود در همایش "با اراده خود پیروز خواهیم شد"دولت این کشور را به مبارزه طلبیده است و تاکید کرده است که در صورت برگزاری انتخوابات آزاد نماینده ما برای پست نخست وزیر ۷۰ دصد آراء را کسب خواهد کرد. به گزارش الوفاق، شیخ علی سلمان دبیر کل حزب الوفاق بحرین در جمع هواداران این حزب و در تجمع "با اراده خود پیروز خواهیم شد" اعلام کرد، رژیم آل خلیفه حتی اگر به سرکوب مردت شدت دهد مشروعیت نخواهد یافت، تمام چیزی که در اختیار دارد تفنگی است که به سمت مردم نشانه رفته است، ما به آنان می‌گوییم، تا تحقق اهدافمان به پیشروی و فعالیت ادامه می‌دهیم. او در پیامی خطاب به مردم بحرین از آنان خواست تا برای انتقال بحرین از دوران حکمرانی یک قبیله به دوران حاکم شدن دموکراسی که صندوق‌های رای آن را تعیین می‌کند، تلاش کرده و در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنند. شیخ سعید سلمان در این خصوص اعلام کرد در صورت برگزاری انتخابات آزاد ما خلیل مرزوق را به عنوان نخست‌وزیر معرفی خواهیم کرد و اطمینان داریم که او بیش از 70 درصد آرا را به دست خواهد آورد. وی خطاب به رژیم آل‌خلیفه گفت،‌ من شمارا به مبارزه می‌طلبم، خلیل مرزوق در مقابل هرشخصی که شما کاندید کنید 70درصد ارا را به‌دست خواهد آورد وی تاکید کرد، حرکت توده‌های مردم بحرین مستقل از هرگونه دخالت خارجی است و آنان خواستار تساوی حقوق بدور از تبعض نژادی و مذهبی هستند. او در ادامه افزود درخواست‌های ما انسانی و برحق بوده‌ و راز ثبات ما تاکنون توکل برخداوند متعال بوده است. وی در خصوص گفتگو با رژیم خلیفه توضیح داد، ما همواره برای ورود به یک گفتگوی حقیقی که منجر به رسیدن به توافق سیاسی عادلانه و فراگیر شود، بوده‌ایم، اما گفتگوهای دروغین و غیرجدی برای ما هیچ ارزش و اعتباری ندارد./