وزیرامورخارجه ایران در دیدار همتای اندونزیایی خود، بر ضرورت عاری سازی خاورمیانه از سلاح کشتار جمعی تاکید کرد. محمد جواد ظریف در این دیدار بر ضرورت تعامل بیشتر برای توسعه همکاری های بین المللی تاکید کرد. ایران و اندونزی همچنین توسل به زور در نظام بین المللی را مرود دانستند و از عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی حمایت کردند. وزیران امورخارجه دو کشور بر لزوم برقراری آتش بس و جلوگیری از ادامه خشونت در سوریه تاکید و از انتقال سیاسی بدون دخالت خارجی و بر اساس اراده مردم در سوریه حمایت کردند. ظریف با اعلام تمایل برای شرکت در نشست مجمع دمکراسی در بالی اندونزی که 16 و 17 آبان امسال برگزار می شود، پیشنهاد کرد تعدادی از صاحبنظران دو کشور در زمینه مباحث حقوق بشر گفتگو کنند. این پیشنهاد مورد استقبال طرف اندونزیایی قرار گرفت. شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه شنبه این هفته به طور رسمی کارخود را آغاز می کند. وزیر امور خارجه ایران که از پنجشنبه وارد نیویورک شده است، فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهور و دیدارهای دو جانبه را در دستور کار دارد./