شبکه خبری پرس تی‌وی در خبری فوری از انفجار یک بمب مغناطیسی قوی در منطقه پر جمعیت کابل، پایتخت افغانستان خبر داد. به گزارش شبکه خبری پرس تی‌وی در خبری فوری از انفجار یک بمب مغناطیسی قوی در منطقه پر جمعیت کابل، پایتخت افغانستان خبر داد. بنا براین گزارش، این بمب مغناطیسی که سراسر یک منطقه پر جمعیت کابل را به لرزه در آورد، موجب وحشت و سراسیمگی مردم این منطقه شد./