نخست وزیر موقت مصر ضمن تاکید برعدم مسامحه با تروریست ها ، امنیت ملی کشورش را خط قرمز خواند. به گزارش  پایگاه الیوم السابع، حازم الببلاوی که در مراسم تشییع جنازه سرتیپ نبیل فراج معاون اداره امنیت الجیزه به همراه عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و تعدادی از وزراء و استانداران حاضر شده بود تاکید کرد: امنیت کشور و مردم خط قرمز محسوب می شود. نخست وزیر موقت مصر بیان کرد: حکومت با گروه های جنایتکار و تروریستی که برای ترساندن مردم سلاح در دست می گیرند برخورد خواهد کرد. وی افزود:نیروهای امنیتی مصر توان بازگردانیدن امنیت به سراسر کشور و پاکسازی آن از ایادی جنایتکاران را دارند. حازم الببلاوی از ملت مصر و رشادت های نیروهای مسلح این کشور علیه تروریست ها و خرابکاران تمجید کرد./