منابع امنیتی مصری از درگیری های خونین در اسماعیلیه، کنترل طرفداران اخوان المسلمین بر مسجدی در اسکندریه و درگیری میان طرفداران و مخالفان مرسی دراستان های دیگر مصر خبر دادند. به گزارش  پایگاه الیوم السابع، منابع امنیتی مصری اعلام کردند: طرفداران اخوان المسلمین در اسکندریه مسجد "سیدی بشر" را کنترل خود درآورده اند. این منابع افزودند: نیروهای امنیتی هم اکنون تحرکاتی را برای کنترل اطراف مسجد برای جلوگیری از درگیری مخالفان اخوان المسلمین با آنها آغاز کرده اند. این منابع تعداد افراد دستگیر شده در درگیری های امروز در این استان را 30 نفر اعلام کردند. رسانه های مصری همچنین از درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین با مخالفان آنها در منطقه شیخ زاید در اسماعیلیه خبر دادند. منابع مصری از بازداشت 6 نفر از اعضای وابسته به اخوان المسلمین در الدمنهور و درگیری های خونین میان طرفداران اخوان المسلمین و مخالفان آنها در منطقه الصفا در اسماعیلیه خبر دادند. منابع مصری به درگیری های میان اخوان المسلمین و مخالفان آنها در الجیزه و پرت سعید اشاره کردند. این منابع از بسته شدن خیابان المیرغنی منتهی به کاخ ریاست جمهوری و حضور زره پوش ها در آن برای ممانعت از رسیدن اخوان المسلمین به آن و بسته شدن ایستگاه  های مترو و توقف حرکت قطارهای آن خبر دادند./