شهرهای مختلف اردن امروز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی بود. به گزارش  پایگاه الشرق، منابع اردنی اعلام کردند: تظاهرات وتحصن هایی در شهرهای مختلف اردن در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه بازداشت فعالانی که ماه ها از بازداشت آنها می گذرد شعارهایی سر دادند و بر ادامه تحرکات مردمی تا تحقق خواسته های اصلاح طلبانه تاکید کردند. تظاهرکنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه دولت النسور از بالا رفتن قیمت ها انتقاد کردند و خواستار تشکیل دولت نجات ملی با مشارکت همه طیف های سیاسی اردنی شدند. از سوی دیگر احزاب و جریان های سیاسی اردنی ادامه بازداشت فعالان بر اساس اتهامات بی اساس شامل براندازی رژیم و دیگر اتهامات نادرست را محکوم کردند./