آژانس بین المللی انرژی هسته ای قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی درباره پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح هسته ای را رد کرد. به گزارش شبکه المیادین اعلام کرد: آژانس بین المللی انرژی هسته ای با  قطعنامه پیشنهاد عربی درباره پیوستن اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاح هسته ای مخالفت کرده است. خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی با داشتن بیش از از دویست کلاهک هسته ای تهدیدی برای خاورمیانه محسوب می شود و تاکنون از قوانین بین المللی و عضویت در معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح کشتار جمعی خودداری کرده است./