معاون اول اداره امنیت فدرال روسیه با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ روس در کنار گروه های مسلح در سوریه بازگشت آنها را خطری برای امنیت ملی کشورش دانست. به گزارش  شبکه روسیاالیوم، اداره امنیت فدرال روسیه تعداد روس هایی که در کنار گروه های مسلح سوری علیه نظام بشار اسد می جنگند را صدها نفر دانست. سرگئی سمیرنف معاون اول اداره امنیت فدرال روسیه گفت: تاکنون حدود 300تا 400 نفر روسیه را به سوی سوریه برای جنگ در سوریه علیه نظام سوریه ترک کرده اند. وی که در نشست هیئت مبارزه با تروریسم وابسته به سازمان شانگهای در شهر یاروسلاول روسیه سخن می گفت افزود: بازگشت این تروریست ها به روسیه خطری بزرگ برای امنیت روسیه محسوب می شود. سمیرنف بیان کرد: راه فرار در قانون روسیه وجود دارد و مانع از کوتاه کردن جذب کنندگان و اعزام جوانان روسی به سوریه می شود که باید این موضوع  به ویژه بازنگری قوانین توجه قرارگیرد./