نخست وزیر روسیه هرگونه دخالت خارجی در سوریه را اقدامی مجرمانه دانست.
، " دیمیتری مدودف " امروز(پنج شنبه) تأکید کرد: دولت روسیه هر گونه دخالت خارجی در سوریه را بدون کسب اجازه از شورای امنیت سازمان ملل متحد " مردود و مُجرمانه " می داند. مدودف در دیدار با حاضرین در نشست مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های کشورهای آسیا و اقیانوس آرام گفت: دولت روسیه هر گونه دخالت خارجی را بجز موارد مذکور در منشور سازمان ملل مانند مورد دفاع از خود، غیرقابل قبول و مجرمانه می داند. " ولادمیر پوتین " رئیس جمهور روسیه نیز امروز گفت: مسأله استفاده از زور ضد سوریه باید در شورای امنیت بررسی شود و نه کنگره آمریکا؛ و تهدید به استفاده از زور نمی تواند به عنوان دارویی کلی برای همه مسائل بین المللی استفاده شود.