روزنامه انگلیسی " تایمز " گروه های افراطی را مهم ترین مانع اتحاد مخالفان سوریه دانست.
تایمز امروز (پنج شنبه) در گزارشی نوشت: عناصر افراطی اسلام گرا، به ویژه عناصر وابسته به القاعده به مانعی در برابر متحد کردن مخالفان تبدیل شده اند. به نوشته این روزنامه، گروه "دولت اسلامی عراق و شام" به دنبال چیرگی بر همه گروه های مخالف سوریه است تا بتواند زمینه ایجاد "دولت خلافت اسلامی" در عراق و سوریه را فراهم کند. تایمز تأکید کرد، شیوه های مبارزه این گروه، بر پایه عملیات انتحاری و اعدام مخالفان استوار است. عناصر این گروه را بیگانگانی از کشورهای مختلف خاورمیانه تشکیل می دهند که برای جنگ، به سوریه می آیند و از طریق مرزهای شمالی ترکیه که تقریبا فاقد هرگونه نظارت و کنترل است، وارد سوریه می شوند.