نمایندگان وزارت کشور اعضای شورای همکاری خلیج فارس فردا(یکشنبه) برای بررسی راهکارهای اقدام علیه افراد مرتبط با حزب الله لبنان، در مقر دبیرخانه این شورا واقع در ریاض گرد هم خواهند آمد.
عبداللطیف بن راشد الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در این خصوص گفت: اجلاس آینده برای توجیه نمایندگان وزارت کشور اعضای شورای همکاری برگزار خواهد شد و هدف از آن، بررسی چگونگی رفتار با منتسبان و مرتبطان با حزب الله، شامل عدم صدور اجازه " اقامت " یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت در معاملات مالی و تجاری آنها در کشورهای عضو این شوراست. وی افزود: نمایندگان وزارت کشور علاوه بر اتخاذ تصمیم درباره موارد ذکرشده، به بررسی سازوکارهایی برای هماهنگی با سازمانهای مربوطه مانند وزارت تجارت و دارایی و نیز موسسات پولی و بانک های مرکزی در کشورهای خود نیز خواهند پرداخت.