چین با در اختیار داشتن 122 نفر از میلیاردرهای جهان ، از این حیث در دنیا رکورد دار است ؛ اما اختلاف طبقاتی این روزها در چین بیداد می کند. 13 درصد جمعیت چین با حقوقی کمتر از 1.25 دلار در روز زندگی می‌کنند و اختلاف طبقاتی در این روزهای چین روند صعودی را طی می کن