عمار الاسد " گفت: ارتش سوریه از ابتدای بحران مانند سپر محکمی برای میهن بوده و در مبارزه با افراد مسلح از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و بسیاری از نیروهای خود را فدا کرده است؛ این اقدام در چارچوب ماموریت های قانونی ارتش در مقابله با جنگ تمام عیاری است که از دو سال پیش سوریه را هدف قرار داده است.

وی افزود: محور شرارت امروز در برنامه ریزی خود برای تجزیه سوریه و ضربه زدن به وحدت ملی و هدف قرار دادن همه چیز در سوریه با شکست مواجه شده است، چرا که ارتش این کشور در کمین آنها است و تا به شکست کشاندن آخرین تروریست به مبارزه ادامه خواهد داد.

عمار الاسد تأکید کرد: دشمنان سوریه از ابتدای بحران همه تلاش خود را برای اعزام افراد مسلح و قاتلان و فراهم کردن پوشش رسانه ای برای آنها با پول های نفت به کار گرفته اند، اما آنها امروز به بن بست رسیده و در سردرگمی شدیدی به سر می برند.

عضو مجلس سوریه خاطرنشان کرد: آنها به ریختن خون سوری ها اکتفا نکرده اند و هر روز در صدد بحرانی تر کردن اوضاع در این کشور هستند تا شاید به خیال خود برگ برنده یا دستاورد یا موفقیتی بدست آورند.

وی با بیان این که در حال حاضر ائتلاف غربی عربی تلاش می کند روحیه مزدوران خود را در میدان نبرد بالا ببرد، افزود: قبلا کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه با حضور ۱۳۰ کشور برگزار می شد اما کنفرانس اخیر تنها با ده کشور تشکیل جلسه داد و این بدان معنا است که برخی احساس کرده اند که شکست خورده و به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.

عمار الاسد اظهار داشت: سوریه تصمیمی در سطح رهبری سیاسی، نظامی و مردمی، برای سرکوب و شکست کامل تروریسم اتخاذ کرده است از سویی هر زمان که مخالفان داخلی و منتقدان دخالت خارجی به فرایند گفتگو نزدیک می شوند، ائتلاف غربی - عربی دشمنان سوریه تلاش می کند در برابر گفت وگو و روند آشتی مانع و مشکل ایجاد کند.

این نماینده سوری نشست های به اصطلاح دوستان سوریه را کم اهمیت دانست و تاکید کرد که این نشست ها سودی برای آنها نخواهد داشت و جنایات و ظلم و ستم آنها علیه مردم، باعثتحکیم وحدت ملی در سوریه می شود.

-