"عصام العریان" معاون حزب آزادی و عدالت مصر (شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین)، رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات و اردن را به دست داشتن در برکناری "محمد مرسی" رییس جمهور سابق مصر متهم کرد.
العریان در صفحه فیسبوک از ملت مصر خواست تا در دفاع از حقوق انسانی و قانونی خود به مقابله با کودتا و عصیان مدنی ادامه دهند. وی مدعی شد: " نظام استبداد، ظلم، فساد، دیکتاتوری و وابستگی که در سایه کودتای خونین فاشیستی توسط برخی نظامیان، قضات، سیاستمداران و ماموران سازمان اطلاعات کشور در مصر ایجاد شده، توسط سازمان های جاسوسی رژیم صهیونیستی و عربستان و با پول امارات متحده عربی قدرت گرفته است ". معاون رییس حزب آزادی و عدالت مصر تاکید کرد: خروج از بحران کنونی در مصر نیازمند احترام به خواست ملت و اجرای قانون اساسی است. العریان در پایان، انحلال جماعت اخوان المسلمین مصر را محکوم و این اقدام را عامل ایجاد نفرت و انزوای سیاسی در این کشور دانست. گفتنی است، پادشاه عربستان اولین مقام یک کشور عربی بود که از پیروزی محمد مرسی به عنوان رییس جمهور مصر استقبال کرده بود، و در عین حال وی نخستین مقام عربی بود که از برکناری مرسی حمایت کرد!