معاون رییس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت: استراتژی مقاومت، دشوارترین مانع در برابر اسراییل و آمریکا در منطقه است که لبنان را در برابر احتمال جنگ اسراییلی حفظ نموده، مانع از یکه تازی رژیم شده و تل آویو را دچار وحشت می نماید.
شیخ نبیل قاووق تصریح کرد: رژیم صهیونیستی بداند دهها هزار رزمنده مقاومت منتظر ساعتی هستند که در آن پیروزی بیافرینند. قاووق ادامه داد: برخی در داخل برای تحلیل بردن قوای مقاومت می کوشند، قطعنامه هایی نیزدر این زمینه صادر شده و مقاومت تهدید می شود اما شکست خوردند چون هیچ ارتشی در جهان نمی تواند این مقاومت را ذلیل نموده، از آن باج بگیرد یا اراده اش را در هم بشکند. وی تصریح کرد: دشمنان، سوریه را نه به خاطر دموکراسی یا اصلاحات سیاسی، بلکه به خاطر تغییر هویت و نقش سوریه در زمینه پشتیبانی از مقاومت و در نهایت محاصره آن و تضعیف مقاومت لبنان هدف قرار داده اند. معاون شورای اجرایی حزب الله یادآور شد: آمریکا به عنوان منشأ تروریسم که پلیدترین جنایات را در حق بشریت مرتکب شده است، می خواهد نظام سوریه را به بهانه واهی استفاده از سلاح شیمیایی محاکمه کند، در حالی که خود در بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی بیش از 150 هزار غیرنظامی بی گناه را به قتل رساند.