روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف به نقل از خبرنگار خود در سوریه به بررسی و تحلیل دلیل تلاشهای آمریکا برای حمله به سوریه پرداخت.
خبرنگار دیلی تلگراف در دمشق در گزارشی نوشت: نظامیان ارتش سوریه و حتی عناصر گروه های مسلح در خصوص بی فایده بودن حمله احتمالی آمریکا به سوریه اتفاق نظر دارند. " بیل نیلی " تأکید کرد: از نظر گرو های مسلح، حمله دیرهنگام آمریکا محدود خواهد بود و دراین حمله صرفا ساختمان های خالی و جنگنده های از کارافتاده هدف قرار خواهد گرفت؛ اما از نظر دولت سوریه و نیروهای این کشور این حمله اقدامی مایوس کننده و بر اساس دروغ هایی است که آمریکا درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی مطرح کرده است. یکی از فرماندهان ارتش سوریه در " جبل قاسیون " که مُشرف بر پایتخت سوریه است، به خبرنگار دیلی تلگراف گفت: گفت آمریکایی ها حملات خود را در مناطق کوهستانی اجرا می کنند، و پژواک این حملات، در مناطق مختلف دمشق به گوش می رسد اما هیچ یک از تاسیسات یا خود نظامیان ارتش سوریه با توجه به تدابیری که نظام سوریه اندیشیده است، هدف قرار نخواهد گرفت. بر اساس این گزارش، دولت سوریه اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داده است؛ از جمله اینکه مرکز جدیدی برای پخش رادیو و تلویزیون سوریه در صورت هدف قرار گرفتن ساختمان تلویزیون سوریه درنظر گرفته شده است. بیل نیلی همچنین به مصاحبه خود با یکی از عناصر مسلح اشاره کرد، که گفته است: حمله آمریکا به سوریه ظاهری خواهد بود و فقط ۵ درصد از امکانات نظامی سوریه را هدف قرار خواهد داد؛ و آمریکا با این حمله فقط درصدد است که آبروی غرب را حفظ کند.