سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد، تصمیم آمریکا برای حمله به سوریه با طرح گفت وگوی ژنو ۲ برای حل بحران این کشور تناقضی ندارد.!!
" جین بساکی " با اشاره دوباره به ادعای استفاده سوریه از سلاح شیمیایی تأکید کرد: اطمینان داریم که می توانیم توانایی های نظام سوریه برای استفاده از سلاح شیمیایی را محدود کنیم؛ ولی اینکه آیا بعد از حمله سوریه در کنفرانس ژنو ۲ شرکت می کند یا خیر، من نمی توانم در این خصوص پیشگویی کنم. بساکی در ادامه ادعاهای خود تأکید کرد که آمریکا به مذاکرات خود با طرف روس برای برگزاری نشست ژنو ۲ ادامه می دهد و در این مذاکرات امکان حضور دو طرف بر سر میز مذاکرات بررسی می شود. روسیه بارها تأکید کرده که دولت سوریه همواره آمادگی خود را برای شرکت در مذاکرات ژنو ۲ اعلام کرده، ولی در طرف مقابل هیچ نشانه ای از تمایل گروه های مخالف و هواداران عناصر مسلح برای حضور در این مذاکرات وجود ندارد. با وجود انتشار اسناد و مدارک مختلف در خصوص استفاده گروه های مسلح و تروریستی از مواد شیمیایی، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و هم پیمانان آنان در منطقه همچنان با مطرح کردن ادعای حمله شیمیایی نظام سوریه به مناطق مسکونی، خواستار دخالت نظامی در این کشور هستند. همزمان با ورود بازرسان سازمان ملل متحد برای تحقیق درخصوص استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، آن هم چندین ماه پس از درخواستهای دولت سوریه برای اعزام کارشناسان بین المللی؛ مخالفان مسلح و هواداران منطقه ای و بین المللی آنها با انتشار خبرهایی مدعی شدند که دولت سوریه نزدیک دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. این ادعا و فشارهای تبلیغاتی رسانه های حامی گروه های مسلح موجب تغییر مأموریت اصلی بازرسان شد و دولت سوریه نیز در مقابل با ورود بازرسان به محل مورد ادعا موافقت کرد. درحالیکه هنوز گزارش بازرسان در خصوص ادعای استفاده از سلاح شیمیایی نزدیک دمشق منتشر نشده، برخی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آنها تبلیغات گسترده ای را برای آغاز حمله به سوریه به راه انداخته اند.