سردبیر روزنامه الاهرام، رژیم صهیونیستی را مسئول سوء قصد به جان وزیر کشور مصر معرفی کرد و این اتفاق را در مصر بی‌سابقه دانست.
" اسامه الدلیل " روزپنج شنبه اظهار داشت: سوء قصد به جان وزیر کشور مصر اقدامی بسیار خطرناک است که هدف از آن تحریک افکار عمومی ضد اسلام گرایان است. وی با تاکید بر همزمان بودن این سوء قصد با مخالفت شدید مصری ها با حمله نظامی به سوریه و همچنین تجاوز صهیونیست ها به مسجد الاقصی، تصریح کرد: این سرنخ، نقش رژیم صهیونیستی را در این سوء قصد ثابت می کند. سردبیر روزنامه الاهرام، خاطر نشان کرد که خودروی بمب گذاری شده، هنگام عبور کاروان " محمد ابراهیم " وزیر کشور منفجر شد که چنین اتفاقی در مصر بی سابقه است. علاوه بر آن، بمب دیگری در محل تجمع کارگران در استان جیزه منفجر شد که چند زخمی برجای گذاشت. چند بمب دیگرنیز هفته گذشته کشف و خنثی شدند و هیچ یک از این اتفاقات در مصر سابقه ندارند. وی سپس به متشنج بودن اوضاع کشور اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، بدیهی است که مخالفان دولت به ارتکاب چنین جنایتی متهم می شوند و این مساله، کشور دچار پیامدهایی خطرناک می کند. اسامه الدلیل در پایان مخالفت خود را با هرگونه خشونت، اعلام و تاکید کرد: ارتکاب چنین اشتباهی، به دور از عقل و منطق است و به هیچ وجه نمی توان انتساب آن به مخالفان دولت را پذیرفت. در واقع این توطئه را رژیم صهیونیستی و بیگانگان چیده اند تا مصری ها را به جان بیندازند.