کارشناس امنیتی و نظامی مصری، ترکیه و قطر را در طرح سوء قصد به جان محمد ابراهیم وزیر کشور مصر شریک دانست.
"محمد قدری سعید" در واکنش به ترور وزیر کشور مصر گفت: این سوء قصد نشانه تلاش اخوان المسلمین به منظور اخلال در امنیت کشور پس از شکست در برگزاری تظاهرات و تضعیف شان است. وزیر کشور مصر هفته گذشته در تلویزیون، اخوان المسلمین را "یک گروه تروریستی" نامیده بود که "از زمان برکناری محمد مرسی رییس جمهور سابق مصر وارد گردونه خشونت و قتل شده است"؛ امری که خشم اعضای این جماعت را برانگیخت. سعید در مصاحبه با پایگاه اینترنتی خبری وتوی مصر افزود: مصر در آینده شاهد تلاشهای زیادی برای سوء قصد خواهد بود چون اخوان المسلمین برای از هم پاشیدن وحدت ملی و فلج ساختن حرکت سیاسی مورد توافق جناح های مختلف در کشور خواهد کوشید. وی ادامه داد: جماعت، وزیر کشور را خائن می داند چون با اینکه باعث رسیدنش به این پست شدند اما به تعهداتش در قبال آنان عمل نکرد، این نشان می دهد اخوان المسلمین به هیچ فردی در هیچ منصبی رحم نمی کند. سعید یادآور شد: شیوه سوء قصد برای یک گروه تروریستی مسلح تازگی ندارد لذا باید از تمام شخصیتهای سیاسی حفاظت کرد چون تمام آنان در معرض خطر قرار دارند. وی گفت: این عملیات با کمک دستان خارجی در قطر یا ترکیه انجام شده که همواره با پول و سلاح به کمک اخوان المسلمین شتافتند لذا دور شدن جماعت از حیات سیاسی برایشان زیانبار است.