نوری مالکی نخست وزیر عراق پس از " توافق بغداد " در نشست سران اتحادیه عرب در این کشور، این بار طرحی ۸ ماده‌ای را برای حل بحران سوریه ارائه کرد.
نوری مالکی نخست وزیرعراق روز چهارشنبه در نطق هفتگی تلویزیونی خود گفت: خطراتی که ملت سوریه را تهدید می کند، ما را به بازنگری در بحران این کشور وامی دارد. آخرین طرح عراق " توافق بغداد " بود که در نشست سران اتحادیه عرب در پایتخت عراق ارائه شد. مالکی در پایان سخنان خود تاکید کرد که با اجرای این طرح ۸ ماده ای، بحران سوریه قابل کنترل خواهد بود و اراضی سوریه و وحدت مردم حفظ خواهد شد. طرحی ۸ ماده ای نوری مالکی نخست وزیر عراق برای بحران سوریه به این شرح است: ۱ - توقف فوری درگیری ها در سوریه ۲ – جلوگیری از تجهیز هر یک از طرف های درگیر در سوریه به پول و سلاح و خارج شدن عناصر بیگانه از اراضی سوریه. ۳ – حمایت از ادامه ماموریت گروه تحقیق سازمان ملل درباره حمله شیمیایی و انتظار برای آماده شدن نتایج گروه تحقیق. هرگونه تصمیم گیری قبل از اعلام نتایج تحقیقات، عجولانه خواهد بود. ۴ – مخالفت با دخالت هر یک از کشورهای همسایه و جهان در بحران سوریه. ۵ – پایبندی به اصل عدم استفاده از اراضی کشورهای عربی برای حمله به سوریه یا هر کشور دیگر. ۶ – تاسیس صندوق عربی برای حمایت از آوارگان سوری و بازگرداندن آنان به کشور و بازسازی سوریه. ۷ – برگزاری انتخابات آزاد در سوریه با نظارت کشورهای عربی و جامعه بین المللی، به طوری که انتقال مسالمت آمیز قدرت درسوریه را تضمین کند. ۸ – تکیه به راه کار مورد توافق ِجامعه بین الملل و اتحادیه عرب با هدف تشکیل دولت موقت قابل قبول از سوی نظام سوریه و مخالفان، با هدف دستیابی به نقشه راه برای نظام سیاسی از طریق برگزاری انتخابات.