تحلیلگر و کارشناس صهیونیست، هشدارهای ایران را عامل اصلی تغییر رفتار آمریکا و برخی کشورهای عربی در قبال سوریه می داند.
" تسفی یحزکیلی " تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عربی کانال ده رژیم صهیونیستی گفت: " متحدان آمریکا، اوباما را بخاطر عملکرد اخیر او در قبال سوریه ترسو دانستند؛ و کشورهای حاشیه خلیج فارس از شدت نا امیدی شوکه شده و حرفی برای گفتن ندارند. " یحزکیلی تأکید کرد: " اتحادیه عرب که پیش از این بشار اسد را عامل اصلی حمله شیمیایی به غوطه شرقی می دانست، دچار شکاف و دودستگی شده است؛ الازهر مؤسسه دینی مصر هم که چند ماه پیش خواستار سرنگونی نظام اسد بود، اخیرا موضع خود را تغییر داد.. این مؤسسه می گوید، اقدام نظامی علیه سوریه تجاوز به مسلمانان و جهان عرب است. " وی خاطرنشان کرد: " ترس و دو دلی کاخ سفید آنان را به تغییر مواضعشان واداشت، زیرا آنها می دانند در صورت بقای بشار اسد در قدرت، به شدت گرفتار می شوند. " یحزکلی تأکید کرد: " همه این تحولات به حساب ایران ثبت می شود. ایران با هراسندن دشمنانش عامل اصلی تغییر موضعگیری اطراف مختلف در قبال سوریه است. ایران خط بازدارنده ای را در قبال تهدیدهای آمریکا کشیده است. " این تحلیلگر صهیونیست اظهار داشت: " بشار اسد طی روزهای آینده دو نوع مبارزه را دنبال می کند. اولی مبارزه دیپلماتیک علیه تصمیمات کنگره آمریکا و دیگری نبرد زمینی سخت علیه گروههای مسلح سوریه. " " الون بن دیوید " کارشناس مسائل راهبردی کانال ده رژیم صهیونیستی نیز در خصوص آخرین تحولات نظامی در اراضی اشغالی فلسطین گفت: " ارتش اسرائیل آژیر خطر را خاموش کرده است؛ بر اساس آخرین خبرها، بخشی از سربازان ذخیره به مرخصی می روند و سامانه های گنبد آهنین به تدریج از حاشیه شهرهای شمالی جمع آوری می شود. "