خبرها حاکی است که ترکیه و چند کشور منطقه حریم هوایی خود را برای حمله به سوریه آماده کرده اند.
منابع آمریکایی از آمادگی ترکیه، امارات، قطر و عربستان سعودی برای در اختیار قرار دادن حریم هوایی خود، جهت حمله به سوریه خبر داده اند. شبکه "سی ان ان" آمریکا به نقل از این منابع تأکید کرد، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در مذاکره با برخی از نمایندگان کنگره از موافقت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کمک به آمریکا در حمله به سوریه خبر داده اند. این منابع به نام این کشورها اشاره ای نکردند. اما یکی از افراد نزدیک به "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا گفت: سه کشور عربستان ترکیه و امارات به همراه یک کشور دیگر یعنی قطر با حمله موافقت خواهند کرد؛ و این مساله در قانع کردن اعضای  کنگره برای نشان دادن چراغ سبز به اوباما برای حمله نظامی به سوریه نقش بسیار مهمی خواهد داشت. گفتنی است جان کری با 127 نماینده دموکرات کنگره تماس گرفته و با آنها برای دادن مجوز حمله به سوریه به توافق رسیده است.