حوزه های رای گیری در ۱۲ استان از ۱۸ استان عراق از ساعت ۷ صبح به وقت محلی به روی شهروندان عراقی گشوده شده است.

انتظار می رود ۱۳ میلیون و هشتصد هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات باشند تا از میان بیش از ۸ هزار نامزد، ۳۷۸ نفر را برای کرسی های شوراهای استانی انتخاب کنند.

گروه های افراطی برای مانع تراشی در روند برگزاری انتخابات در هفته های اخیر بر شدت خشونت های خود افزودند به نحوی که تنها در هفته گذشته بیش از ۱۰۰ نفر در مناطق مختلف این کشور در انفجارهای تروریستی کشته شدند.

همچنین از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی شوراهای استانی ۱۴ تن از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات در حملات انفجاری کشته شدند.

این اولین انتخابات پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ در عراق است.

هفته گذشته مرحله اول انتخابات با رای گیری از نظامیان عراقی انجام شد.