جمعی از فعالان ضدجنگ در اعتراض به سخنان جنگ‌طلبانه وزیر خارجه آمریکا درباره سوریه، در مقابل منزل وی تظاهرات برپا کردند و به سمت در و پنجره‌های خانه‌اش یورش بردند.