سوریه ای که امروز در عکس ها وفیلم ها مشاهده می شود چهره یک کشور جنگ زده و بسیار نا امن را دارد که البته واقع امر نیز چنین است. کشوری که درگیر یک جنگ داخلی ویرانگر است و بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک آن صحنه درگیری و نبرد خونین بین مخالفان مسلح حکومت و ارتش است. اما همین کشور سوریه کمتر از سه سال پیش یکی از امن ترین و توریستی ترین کشورهای عربی خاورمیانه بود و سالانه قریب به 10 میلیون توریست از شهرهای سوریه بازدید می کردند و میلیارد ها دلار درآمد عاید این کشور می شد. این تصاویر وضعیت سوریه را تنها چند ماه پیش از آغاز ناآرامی های داخلی در این کشور نشان می دهد. بیشتر عکس های زیر متعلق به اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 است که هنوز شعله های جنگ داخلی از این کشور مصیبت زده زبانه نکشیده بود.