دبیرکل ناتو اعلام کرد که این سازمان احتمال واکنش سوریه ضد ترکیه را بررسی می کند و ناوهایی برای حمایت از ترکیه به منطقه اعزام شده است.
" آندرس فوگ راسموسن " روز دوشنبه ضمن طرح ادعاهای تکراری درباره استفاده نظام سوریه از سلاح شیمیایی از حمایت این سازمان از همپیمانان خود در منطقه خبر داد. وی گفت: نمی توان به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را نادیده گرفت زیرا تهدید کننده امنیت جهانی است. وی افزود: ما از همپیمانان خود حمایت می کنیم. ناتو آماده مقابله با چالش های امنیتی است و حمله به یک کشور عضو ناتو تجاوز به همه ائتلاف ناتو است. احتمال واکنش سوریه ضد ترکیه در حال بررسی است و ما ناوهایی را به ترکیه برای حمایت از آن کشور(در قبال واکنش احتمالی سوریه) اعزام کرده ایم. راسموسن مدعی شد: ادله فراوانی درباره به کارگیری نظام سوریه از سلاح شیمیایی وجود دارد. نمی توان حمله شیمیایی در سوریه را نادیده گرفت. دبیر کل ناتو با اشاره به اینکه تصمیمی درباره سوریه گرفته نشده است افزود: جامعه بین الملل باید به طور قاطع برای مقابله با تکرار هر حمله شیمیایی در آینده برخورد کند. ادعاهای غرب در باره استفاده از سلاح شیمیایی از جانب نیروهای نظامی درشرایطی مطرح می شود که دولت دمشق هفته گذشته داوطلبانه به بازرسان سازمان ملل اجازه داد وارد این کشور شده و از مناطق مورد نظر خود در این ارتباط بازدید کنند. هنگام ورود بازرسان سازمان ملل به مناطقی که حمله شیمیایی به آن صورت گرفته است، تروریست های مسلح از بیم فاش شدن موضوع استفاده آنان از سلاح شیمیایی با تیراندازی و حمله به بازرسان بین المللی تلاش کردند از فعالیت آنان جلوگیری کنند.