دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی پر از تناقض، مدعی شد که کارشناسان سازمان ملل صلاحیت ندارند که مشخص کنند چه کسی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.
" نبیل العربی " امروز(دوشنبه) گفت: اکثر اعضای این اتحادیه خواستار مجازات کسانی هستند که از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده اند. وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با " محمد عبدالعزیز " همتای لیبیایی خود در اظهاراتی متناقض مدعی شد: " کارشناسان بین المللی در سوریه صلاحیت ندارند که تعیین کنند چه کسی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و خود آنها تأکید کرده اند که استفاده از سلاح شیمیایی نیازمند تجهیزاتی است که فقط نظام از آن برخوردار است ".!! درحالیکه از آغاز جنگ در سوریه، اتحادیه عرب با اتخاذ مواضعی کاملا خصمانه و یکجانبه، سوریه را با انواع تحریم ها تحت فشار قرار داده و برخی از اعضای این اتحادیه نیز تلاشهای همه جانبه ای را برای کمک به مخالفان مسلح و اعزام تروریست به سوریه به کار گرفته اند، نبیل العربی تأکید کرد: از آغاز بحران سوریه، ما گفتیم که بحران این کشور فقط راهکار سیاسی دارد.!! نبیل العربی اذعان کرد: اتحادیه عرب پرونده سوریه را به شورای امنیت تحویل داد و از این شورا خواست تا در خصوص سوریه به مسئولیت خود عمل کند. وی ادامه داد: برخی از اعضای اتحادیه عرب خواستار اقدام نظامی ضد سوریه هستند و برخی نیز بر عمل به منشور ملل متحد تأکید دارند. درحالیکه هنوز حداقل دو هفته به صدور گزارش رسمی بازرسان سازمان ملل در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه باقی مانده، دبیرکل اتحادیه عرب گفت: ۱۸ کشور عربی خواستار مجازات طرفی هستند که در سوریه مرتکب جنایت شده است. و ما نظام سوریه را مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه می دانیم. وی در اظهاراتی برخلاف درخواست قبلیش برای حل سیاسی بحران سوریه، تأکید کرد: ما خواستار توقف حوادثسوریه و مجازات نظام هستیم.