روزنامه های فرانسوی، تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بررسی طرح حمله به سوریه در کنگره را " دامی " از سوی باراک اوباما توصیف کردند که رئیس جمهور فرانسه در آن گرفتار شد.
"پییر روسلین" سردبیر روزنامه لیبرال "فیگارو" نوشت: فرانسوا اولاند نیز مانند باراک اوباما درگیر وقایعی شده که از کنترل خارج شده است. وی افزود: اولاند در داخل، به دام افتاده و در خارج از کشور نیز دچار انزوا شده است. "فرانسو سرژان" تحلیلگر روزنامه لیبراسیون نیز نوشت: اولاند، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا جنگ را توجیه کند. وی تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی سلطنتی جمهوری پنجم فرانسه، رئیس جمهور از اختیار کامل برای جنگ برخوردار است، اما آیا در شرایط کنونی نیز رئیس جمهور می تواند به تنهایی درباره آغاز یک جنگ تصمیم گیری کند، بدون آن که حتی یک سخنرانی در این زمینه داشته باشد؟ "پاتریک آبل مولر" نیز در روزنامه کمونیست "اومانیته" همین سئوال را مطرح کرد و نوشت: چطور ممکن است در قرن بیست و یکم، اختیار تصمیم گیری برای جنگ و صلح در دست یک نفر باشد؟ وی تاکید کرد: رئیس جمهور فرانسه، علیرغم مخالفت اکثریت قاطع فرانسوی ها و نمایندگانشان در مجلس، مصمم است به جنگ سوریه برود. "دومینیک کینیو" در روزنامه کاتولیک "لا کروا" خاطر نشان کرد: مسئولان غربی در دام گرفتار شده اند. آن ها در ابراز تمایل برای مجازات دمشق به اتهام استفاده احتمالی از گازهای سمی شتابزده عمل کردند. "سیسیل کوردوریه " نیز روزنامه اقتصادی "لیزیکو" نوشت: قوه مجریه که نگران آبروی خود است، نمی خواهد همانند همتایان خود (در انگلیس و آمریکا) تصمیم گیری برای حمله را به پارلمان بسپارد. اما با این کار، دچار اشتباه می شود.