تحلیلگر روزنامه الاهرام مصر با اشاره به آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای تجاوز احتمالی به سوریه بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی، اصرار غرب بر قانون شکنی را شگفت آور توصیف کرد.
" اسامه دلیل " روز دوشنبه تصریح کرد: چنین اصراری از سوی غرب برای تجاوز به امنیت و صلح منطقه و نقض قوانین بین المللی به بهانه اجرای این قوانین، غیرعادی و عجیب به نظر می رسد و همه این ادعاها توهمی بیش نیست. وی با هشدار درباره بلندپروازی های شوم صهیونیست ها برای تغییر نقشه منطقه و حمایت از جریان های شناخته شده تکفیری، افزود: همه ما در برابر مواضع و اقدامات متناقضی قرار گرفته ایم که در پس پردۀ آن، لابی صهیونیستی و کارخانه های اسلحه سازی آمریکا قرار دارند؛ این جریانها در حملات تجاوزکارانه قبلی واشنگتن به کشورهای عربی حمایت کرده اند. رئیس بخش روابط بین الملل روزنامه مصری الاهرام خاطرنشان کرد: وقتی اوباما توپ را در زمین کنگره می اندازد، در واقع آن را به زمین سهامداران انداخته و با توجه به برخی منافع آمریکا، کنگره نیز یکی از گروه های ذینفع از این جنگ است و در کنار لابی صهیونیستی و کارخانه های اسلحه سازی آمریکا قرار دارد. وی با اشاره به ملاقات اوباما با کارشناسان نفتی طی چند روز گذشته و پیش از تجاوز احتمالی به سوریه گفت: در ورای این نشستها اهداف گوناگونی نهفته است که برخی از آنها همچنان مبهم به نظر می رسد.