با وجود مخالفت مصر، وزیر خارجه عربستان بر حمایت کشورش از حمله به سوریه تأکید کرد.
" سعود الفیصل " در افتتاحیه نشست شورای وزیران اتحادیه عرب مدعی شد: مخالفت با دخالت بین المللی در سوریه فقط موجب تشویق دمشق برای استفاده از " سلاح کشتار جمعی " می شود. سعود الفیصل که کشورش از آغاز انقلاب مسالمت آمیز بحرینی ها، این کشور را با اعزام نیروی نظامی به اشغال در آورده، ادامه داد: دیگر نمی توان پذیرفت که هرگونه اقدام بین المللی به عنوان دخالت خارجی در نظر گرفته شود. اکنون زمان آن رسیده که از جامعه بین الملل بخواهیم مسئولیت پذیر بوده و به این مشکلات پایان دهد. اختلاف بین مصر و عربستان در خصوص نحوه تعامل با بحران سوریه، بر نشست شورای وزیران اتحادیه عرب سایه افکند. مصر به شدت با هرگونه دخالت نظامی خارجی در سوریه مخالفت کرده است. عربستان در کنار قطر و ترکیه از مهمترین حامیان منطقه ای گروه های مسلح و تروریستی هستند.