ناظران سومین دوره انتخابات شورای استان ها را انتخاباتی متمایز می دانند، زیرا هیچ نشانه ای از اشغالگران وجود ندارد و این مساله فشارهای سیاسی بر نتایج انتخابات را کاهش خواهد داد . انتخابات استانی عراق ۳۱ فروردین در ۱۲ استان از ۱۸ استان این کشور برگزار خواهد شد؛ بیش از 16 میلیون نفر به بیش از ۸ هزار نامزد برای کسب ۳۷۸  کرسی رای خواهند داد. " واثق الهاشمی" نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراقی در گفت وگو با شبکه خبری العالم، اظهار داشت: نکته ای که این انتخابات را از بقیه متمایز می کند این است که اشغالگران در کشور وجود ندارند و این فرایند توسط مردم عراق مدیریت می شود. وی افزود: برای تثبیت دموکراسی در عراق باید تلاش زیادی کنیم؛ ما در 5 دوره پیشین انتخابات، شاهد مسائلی چون تردید در صحت انتخابات، اعلام زود هنگام نتایج و اتهام تقلب در انتخابات بودیم که البته اشتباه بزرگی در آن دوران رخ داد. انتخابات محلی  مرحله مهمی در فرایند سیاسی عراق است و این مساله به شکل آشکاری گروههای سیاسی شرکت کننده در انتخابات را تحت تاثیر قرار داده است؛ عده ای معتقدند این انتخابات آغازی برای ایجاد تشکل های سیاسی موافق است زیرا عراق برای عملیات سازندگی وپیشرفت، نیاز به مقدماتی دارد. " عبدالزهره ال ماجد " کارشناس راهبردی وسیاستمدارعراقی در گفت وگو با شبکه العالم، گفت: مردم عراق به این باور رسیده اند که باید اکثریت را انتخاب کنند، تا فرایند سازندگی کاملا آشکار شده و انتقاد از سازندگی در صورت اشتباه بودن نیز وجود داشته باشد تا مردم خوب را از بد تشخیص دهند و ما نیز مانند دشمنان با یکدیگر متحد باشیم. کارشناسان مسائل داخلی عراق معتقدند گروه های سیاسی تمام تلاش خود را برای شرکت در انتخابات  به کار می بندند، زیرا این انتخابات شاید نقطه عطفی در تاریخ عراق باشد و نقشه سیاسی جدیدی را ترسیم خواهد کرد.