دبیر کل حزب کار جدید در مصر می گوید: در تاریخ مصر، همه حملات دشمنان از سمت شمال شرقی، یعنی از سوی فلسطین و سوریه صورت گرفته است.
چند سیاستمدار و فعال سیاسی مصری روز شنبه بر مخالفت خود با حمله به سوریه تاکید کرده و هشدار دادند که تجاوز به سوریه، تهدید بزرگی برای امنیت ملی مصر به شمار می رود. " احمد بلال " عضو جبهه سی ام ژوئن اظهار داشت: همه برگ ها یا بیشتر برگ های بازی در دست نظام سوریه قرار گرفته و این مسئله قطعا برای آمریکا رضایت بخش نبود. به همین علت خود آمریکا حمله شیمیایی را به وسیله گروه های مسلح انجام داد سپس نظام سوریه را به دست داشتن در آن متهم کرد تا از آن به عنوان بهانه ای برای دخالت در سوریه استفاده کند. " علاء ابوالنصر " دبیرکل حزب سازندگی و توسعه مصر نیز گفت: ما با دخالت خارجی نظامی که به تقسیم سوریه یا تضعیف ارتش یا کشور سوریه منجر می شود، کاملا مخالفیم. " رفعت السید " عضو جبهه نجات ملی مصر هم اظهار داشت: فکر می کنم این حمله، از وضعیت کاملا محدود و مورد توافق طرف های مختلف فراتر نرود. رفعت السید تأکید کرد: هدف از این حمله نیز نجات باراک اوباما از تنگنایی است که به آن دچار شده است. " سید عبدالعال " رئیس حزب التجمع مصر نیزتصریح کرد: حمله به سوریه و تهدید به چنین تجاوزی، به نفع طرفهایی است که ملت مصر در داخل با آنها درگیر است. " مجدی قرقر " دبیرکل حزب العمل الجدید مصر گفت: حمله به سوریه تهدید و خطر بزرگی برای امنیت مصر به شمار می رود؛ زیرا براساس مشاهدات تاریخی همه دشمنانی که به مصر حمله کرده اند، این اقدام را از شمال شرقی یعنی از طرف فلسطین و سوریه انجام داده اند. -