پیش بینی می شود در صورت آغاز حمله ائتلاف غربی عربی علیه سوریه، این نقاط هدف موشکهای سوریه قرار بگیرند. برخی منابع صهیونیستی امروز مدعی شده اند که حمله به سوریه فردا پنج شنبه با پرتاب موشک هایی به سوی اهداف از پیش تعیین شده در سوریه آغاز می شود. هدف شماره یک:زرادخانه اتمی " دیمونا " که از موشکهای پاتریوت برای دفاع از آن استفاده می شود.هدف شماره دو:پایگاه نظامی " زالیم " در جنوب نوارغزه.هدف شماره سه:پایگاه پرتاب موشکی در اریحا(جنوب تل آویو).هدف شماره چهار:پایگاه نظامی " زیروین " در جنوب تل آویو.هدف شماره پنج: مجتمع ساخت موشکهای رژیم صهیونیستی "مهیم" که موشکهای سوریه طی 9 دقیقه به آنجا می رسد.