علی حتر روز پنج شنبه گفت به کارگیری این گونه شرکت ها را نه تنها یکی از جنبه های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، بلکه به مثابه همکاری مستقیم با این رژیم برای تحقق اهداف آن در منطقه به شمار می رود.

مسئول فرهنگی جمعیت مبارزه با صهیونیسم گفت: شرکت امنیتی جی ۴ اس، در اسرائیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در بسیاری از عملیات ویژه تجسسی که با مجوز کشورهای عربی صورت می گیرد، شرکت دارد.

وی افزود: این شرکت و شرکت های مشابه آن، خطری افزون تر از خطر اشغالگری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای کشورهای عربی دارند این در حالی است که افراد بانفوذ، حاکمان و برخی از مقامات عرب اقدام به دعوت این گونه شرکت ها به کشورهای عربی و اسلامی و به کارگیری آن ها می کنند.

این مسئول جمعیت مبارزه با صهیونیسم تاکید کرد: نمی توان به این گونه شرکت ها، به عنوان شرکت های امنیتی نگریست، زیرا آن ها در واقع گردان های سری اسرائیل هستند که تحت نام های مختلف فعالیت می کنند. آن ها به نیابت از موساد اسرائیل، اسیران فلسطینی را با ابزار خود شکنجه می کنند و عناصر این شرکت ها افرادی آموزش دیده و سازمان یافته هستند که ماموریت های محول از سوی رژیم صهیونیستی را در کشورهای مختلف و حتی در آمریکا اجرا می کنند.

وی خاطر نشان کرد: این شرکت ها حتی برای رسیدن به مقامات ارشد کشورها، از طریق زنان و جاسوسی درباره آنان، ابزارهایی در اختیار دارند.

روزنامه الاهرام مصر یک ماه پیش نامه درخواست دولت مصر از آمریکا برای حمایت از نظام مصر در قبال تعهد به حمایت از اسرائیل را علنی کرد.

علی حتر سپس از کشورهای عربی به سبب شانه خالی کردن از مصوبه تحریم شرکت ها و کشورهای همکاری کننده با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و آن ها را رژیم هایی در خدمت منافع رژیم صهیونیستی دانست که با راهبردهای خود کشورهای عربی را اشغال و منابع و ثروت های این کشورها را چپاول می کنند.
گفتنی است که انجمن ها و سازمان های حقوقی مغربی به تازگی با برپایی تظاهرات، اخراج شرکت " جی ۴ اس " اسرائیل از مغرب و جلوگیری از هرگونه فعالیت این شرکت در مغرب را خواستار شدند.

" جی ۴ اس " یکی از شرکت های خصوصی خدمات امنیتی است که در اسرائیل فعالیت می کند و عهده دار تامین تجهیزات لازم برای پست های بازرسی اسرائیلی و شهرک های صهیونیست نشین است. این شرکت همچنین در زندان های رژیم صهیونیستی و در خصوص اسیر کردن فلسطینی ها فعالیت می کند. تامین تجهیزات مراکز پلیس رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و برخی مراکز بازجویی و بازداشت که به شکنجه اسیران فلسطینی معروف هستند، نیز به عهده این شرکت امنیتی است.

۱۸-۱۹:۰۶
۲۶