رسانه های صهیونیستی همزمان با موج انتقادات گسترده از عملکرد رئیس جمهور آمریکا در قبال سوریه، با ابراز تردید در زمینه تصمیم واشنگتن درحمله نظامی به سوریه، گوشه ای از فشارهای تل آویو بر واشنگتن را در زمینه اقدام نظامی علیه سوریه را منعکس کردند.
"رونی دانییل" تحلیلگر مسائل نظامی و راهبردی کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: رفتار اوباما در قبال سوریه بدتر از رسوایی اخلاقی است. این مرد از خط قرمز سخن می گوید و در عین حال هیچ اقدامی را در برابر عبور دمشق از خط قرمز اتخاذ نکرده است. این تحلیلگر اسرائیلی افزود: اوباما از زمانی که جایزه نوبل صلح را احراز نموده، همچنان خود را اسیر این جایزه کرده است. وی مدعی شد: رویدادهای سوریه واضح است و نیازی به تحقیق و نمونه برداری ندارد. اما عملکرد اوباما در قبال تحولات مصر هم نامشخص است. "اودی سیگل" تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیلی نیز در این راستا گفت: اوباما هیچ حرکتی از خود نشان نمی دهد. وی از سقوط در ورطه جدید در هراس است و از واکنش انتقام جویانه برخی اطراف در قبال واشنگتن واهمه دارد. وی افزود: اوباما در قبال رفتارهای دمشق قادر است نقاط مشخصی را در سوریه هدف حمله قرار دهد. اوباما محل سازه های مربوط به سلاحهای شیمیایی سوریه را می شناسند. به ادعای وی، اوباما در حمله به سازه های سلاحهای شیمیایی سوریه با مشکل سامانه ضد هوایی سوریه و موشکهای متحرک مواجه نیست.