احزاب سیاسی مصر با برگزاری همایشی، با ارائه طرحهایی برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی، خواهان نفی سلطه بیگانه به خصوص آمریکا بر کشورشان شدند و از دولت مصر خواستند کمک های واشنگتن را نپذیرد.
سران جنبش 6 آوریل اعلام کردند که در نتیجه افزایش نگرانی ها و بحران در جامعه مصر در پی اقدامات خشونت بار و تروریستی طرح خود را برای برون رفت از این بحران ارایه داده اند. احمد ماهر از فعالان جنبش 6 آوریل روز چهارشنبه  تصریح کرد: ما می خواهیم یک هیات قضایی یا گروهی بی طرف به موضوع برخورد با معترضان و متفرق کردن تحصن کنندگان حامی محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر، در میدان رابعه العدویه و النهضه بپردازد و درباره کشته شدن برخی زندانیان، ترور سربازان مصری در منطقه سینا و سایر حوادث مهم تحقیق و نتیجه را اعلام نماید. جریان استقلال نیز که شامل 25 حزب سیاسی است اعتراض خود را نسبت به تغییرات قانونی که توسط کمیته ده نفره و به منظور اعلام به کمیته پنجاه  نفره پیشنهاد شده بود، مطرح کرد. این اعتراض به طور خاص به نحوه انتخابات پارلمانی آینده مربوط می شد که پیشنهاد شده بود به صورت نظام فردی انجام شود. جریان استقلال این نوع انتخابات را  باعث هدر رفتن رای نامزدها و قدرت گرفتن دوباره سرمایه داری و تعصبات می داند. مدحت نجیب رئیس حزب الاحرار در گفت و گو با العالم اظهار داشت: وقتی که جای دموکراسی، نظام فردی حاکم شود هر نامزد سعی دارد نظر احزاب سیاسی را به خود جلب کند و در نتیجه نظام متکی به قدرت مردم شکل نخواهد گرفت بلکه نظامی مبتنی بر سرمایه داری ایجاد خواهد شد و افرادی با جهت گیری های نامشخص روی کار خواهند آمد. گروه های مختلف سیاسی و انقلابی در حاشیه همایش "از آمریکا کمک نمی خواهیم" با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی به آثار منفی کمک آمریکا به اقتصاد مصر پرداخته و آن را مانع تحقق عدالت اجتماعی در کشور ارزیابی کردند. این اقدام گروه های مصری در هماهنگی با وزارت خارجه مصر صورت گرفت که از  پذیرش پیشنهاد ترکیه مبنی بر گسیل دیپلمات های جدید و پیوستن آنها به هیات دیپلمات خود در قاهره خودداری کرد. ناظران معتقدند اقدام وزارت خارجه در چارچوب سلسله اقداماتی است که مصر در برهه اخیر در پاسخ به مواضع و اظهارات تحریک آمیز مسوولان ترکیه انجام داده است. اظهاراتی که قاهره آن را دخالت آشکار ترکیه در امور داخلی مصر برشمرد.